Τιμοκατάλογος Γραμματοσειρῶν «Ἀναγραφή»
Αύγουστος 2022

01. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSAmalthea (6 βάρη) : Euro 95
02. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSAnemone (8 βάρη) : Euro 90
03. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ KSAntigone (4 βάρη) : Euro 80
04. Ἑλληνικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSArhigramma (1 βάρος) : Euro 40
05. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSAristoteles (2 βάρη) : Euro 50
06. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ KSBouletee (4 βάρη) : Euro 70
07. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ KSByzantium (2 βάρη) : Euro 65
08. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ KSCallisteX (4 βάρη) καὶ Ἑλληνικὲς πολυτονικὲς / λατινικὲς γραμματοσειρὲς ἀρχιγραμμάτων KSCallisteDeco καὶ KSCallisteShd (1+1 βάρη): Euro 90
   •
08a. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSCallisteDeco (1 βάρος) : Euro 35
   •
08b. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSCallisteShd (1 βάρος) : Euro 30
   •
08c. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ KSCalliste (4 βάρη) : Euro 70
09. Γραμματοσειρὰ διακοσμητικῶν σχεδίων KSDecorative : Euro 105
10. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ KSElea (4 βάρη) : Euro 65
11. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSElli (3 τύποι) : Euro 60
12. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλική γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSEugenia KSEugenia (4 βάρη) : Euro 85
13. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSFanourios (4 βάρη) : Euro 75
14. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSGalilea (4 βάρη) : Euro 75
15. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSGrequeX (2 βάρη) : Euro 240
   •
15a. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ KSGreque (2 βάρη) : Euro 95
16. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ KSHelenie (3 βάρη) : Euro 45
17. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ KSHistoria (4 βάρη) : Euro 60
18. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSKalarrytes (2 βάρη) : Euro 70
19. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ KSLato (4 βάρη) : Euro 65
20. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων καὶ διακοσμητικῶν KSMarina (8 βάρη) : Euro 95
21. KS Matthaios KSMatthaios (1 βάρος) : Euro 70
22. Ἑλληνικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSMeteora (7 διαφορετικοί τύποι) : Euro 65
23. KS Metropolis KSMetropolis (2 τύποι) : Euro 55
24. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων KSMosaic (3 ὁμάδες) : Euro 105
25. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSMyrina (4 βάρη) : Euro 85
26. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSPhiladelphia (4 βάρη) : Euro 75
27. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSPoliteia (6 βάρη) : Euro 90
28. Ἑλληνικὴ γραμματοσειρά ἀρχιγραμμάτων KSProtogram (1 βάρος) : Euro 45
29. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτωνy KSSynaxis (2 γραμματοσειρές - 1+4 βάρη) : Euro 115
30. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSThesisX (2 βάρη) : Euro 150
   - Δῶρο: ἡ Γραμματοσειρὰ διακοσμητικῶν KS Deco
   •
30a. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλικὴ γραμματοσειρὰ KSThesis (2 βάρη) : Euro 95
31. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSTychon (4 βάρη) : Euro 190
32. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSVasileios (1 βάρoς) : Euro 105
33. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ γραμματοσειρὰ KSXenia (4 βάρη) : Euro 65
34. Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ / λατινικὴ / κυριλλικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων KSZeenon (4 βάρη) : Euro 90

- Κάθε συλλογὴ τριῶν (3) καὶ ἄνω οἰκογενειῶν πωλεῖται μὲ ἔκπτωση 20%.

Συλλογές

01. Πλήρης Συλλογή (KSGrequeX and KSThesisX μὲ συμπλέγματα) Completecollectionwithligatures : Euro (2455) 1473 (40% Έκπτωση)
02. Πλήρης Συλλογή (KSGrequeX and KSThesisX χωρίς συμπλέγματα) Completecollectionwithoutligatures : Euro (2255) 1353 (40% Έκπτωση)

- Οἱ παραπάνω τιμὲς δὲν περιλαμβάνουν τὸ νόμιμο Φ.Π.Α.
- Oἱ γραμματοσειρὲς ἀποστέλλονται μέσῳ ταχυδρομείου ἐπὶ ἀντικαταβολῇ (χωρὶς ἔξοδα) ἢ μέσῳ internet, ἀφοῦ προηγουμένως ἀποσταλλεῖ ἀποδεικτικὸ τραπεζικῆς κατάθεσης.
- Ὑπάρχει, ἐπίσης, ἡ δυνατότητα πληρωμῆς μέσῳ Paypal (λογαριασμός: ).Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τὸν τιμοκατάλογο τῶν γραμματοσειρῶν (ἀρχεῖο Pricelist_current_.zip) ἐδῶ.
Πληρωμή μέσω PaypalΜπορεῖτε νά ἐπιλέξετε τὴν γραμματοσειρὰ/ὲς ποὺ ἐπιθυμεῖτε, πατώντας στὸ σύμβολο τοῦ καλαθιοῦ, στὰ ἀριστερά.

Μόλις ὁριστικοποιήσετε τὴν ἐπιλογή/ές σας, μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ «Καλάθι» τὴ συνολικὴ εἰκόνα τῆς ἀγορᾶς σας, νὰ ἀφαιρέσετε καὶ/ἢ νὰ προχωρήσετε στὴν ὁλοκλήρωση της πληρωμῆς. Ἂν ὑπάρχει ἔκπτωση, αὐτὴ θὰ ἐμφανιστεῖ αὐτόματα στὸ τελικὸ σύνολο.

Ἂν γιὰ ὀποιοδήποτε λόγο ἀπαιτείται κάποια εἰδικὴ μεταχείριση, ἐκτὸς τῶν παρεχομένων ἐπιλογῶν, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας.