Ἡ γραμματοσειρὰ KSProtogram ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ ἀφετηρία τὰ χειρόγραφα ἀρχιγράμματα τοῦ μεγάλου ἁγιογράφου καὶ σχεδιαστὴ Ῥάλλη Kοψίδη. Ἀποτελεῖ μιὰ ἰδανικὴ μορφὴ διακοσμητικῶν κεφαλαίων σὲ ἐπιφάνειες κειμένου. Xαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν πρωτότυπη χρήση τῶν καμπύλων διακοσμητικῶν γύρω ἀπὸ τὸν χαρακτήρα. Ἡ οἰκογένεια Protogram περιλαμβάνει τὰ 24 κεφαλαία ἑλληνικά, βασικὲς μορφὲς τονισμοῦ καὶ μιὰ σειρὰ κεφαλαίων μὲ ἐξωτερικὸ περίγραμμα γιὰ πιὸ ἐξεζητημένες παρουσιάσεις.