Ἡ Μητρόπολις εἶναι μιὰ οἰκογένεια κεφαλαιογράμματων χαρακτήρων, μὲ αὐστηρὴ φόρμα καὶ ἔντονο βυζαντινὸ ἄρωμα. Προορίζεται γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων, τίτλων καθὼς καὶ μικρῆς ἔκτασης κεφαλαιογράμματου κειμένου. Περιλαμβάνει ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ καὶ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικό, τὸ λατινικὸ καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Διατίθεται σὲ δύο μορφές, τὴν Metropolis καὶ τὴν Metropolis Deco, ἡ ὁποία περιέχει τὴν ἴδια σειρὰ διανθισμένη μὲ πληθώρα διακοσμητικῶν στοιχείων.

  • H KS Metropolis ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ κυριλλικό ἀλφάβητο και περιλαμβάνει συμπλέγματα.

    METROPOLIS  • METROPOLIS DECO

Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.