Ἡ οίκογένενεια Ματθαῖος προῆλθε ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν χειρογράφων κειμένων τοῦ ἁγιογράφου Ράλλη Κοψίδη, στὶς ἐκδόσεις τῶν Συναξαριστῶν. Ἡ γραφὴ ποὺ προέκυψε εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀνάλαφρη ἀλλὰ καὶ στιβαρὴ ταυτόχρονα, μὲ εὺθεία καταγωγὴ καὶ προέλευση ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ καλλιγράφο τοῦ παραλθόντος. Περιέχει μιὰ ἐντυπωσιακὴ ποικιλομορφία χαρακτήρων καὶ σημείων στίξης, χαρακτηριστικῶν ποὺ προσδίδουν στὸ κείμενο μιὰ μοναδική, ἀνάλαφρη, ποιητικὴ τυπογραφικἠ εἰκόνα καὶ χάρη. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο βάρος καὶ ὑποστηρίζει –πρὸς στιγμὴν– τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς. Περιέχει πάνω ἀπὸ 900 διακριτικὰ συμπλέγματα χαρακτήρων καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ κειμένου.