Παρατηρώντας μιὰ μαρμάρινη ἐπιγραφή, μιὰ Κυριακὴ πρωὶ στὴ Μονὴ Βλατάδων, στὴ Θεσσαλονίκη, «γεννήθηκε» ἡ «Λατώ», ὡσὰν ἀπὸ τὸ πουθενά! Ποιητικὴ καὶ ἀνάλαφρη μαζί, γραφὴ γιὰ δύσκολες «ἀποστολές»! Περιλαμβάνει συμπλέγματα καὶ χαρακτηριστικὰ OpenType.