Ἡ οἰκογένεια Καλλαρύτες προῆλθε ἀπὸ τὴ μελἐτη τοῦ χειρογράφου ποιήματος τοῦ Ἰωάννη Βηλαρᾶ «Τὸ ἀερόστατο τοῦ Παχώμη ἐν Καλαρρύταις». Ἐκτίθεται στὴν ἐξαιρετικὴ ἱστορικο-λαογραφικὴ συλλογὴ τῆς Ἀγγελικῆς Γκολφινοπούλου, στὸ χωριὸ Καλαρρύτες, στὰ Τζουμέρκα τῆς Ἠπείρου καὶ ἀναφέρεται στὴν ἀποτυχημένη προσπάθεια τῶν Καλαρρυτινῶν νὰ ἀνυψώσουν ἕνα ἀερόστατο! Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συγκεκριμένου γραφικοῦ χαρακτῆρα ἑστιάζεται στὴν ποικιλόμορφη γωνία κλίσης τῶν χαρακτήρων καὶ τὸ ὕφος ποὺ αὐτὸ προσδίδει, καὶ φυσικά, στὸ ἄκρως ἰδιαίτερο σχῆμα τους. Ἐπειδὴ τὸ πρωτότυπο κείμενο ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ πεζοὺς χαρακτῆρες, τὰ κεφαλαῖα ἑλληνικὰ καθὼς καὶ τὸ πλῆρες σὲτ λατινικῶν σχεδιάστηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἡ οἰκογένεια Καλαρρύτες, λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς ἰδιομορφίας της, ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μόνο βάρη – Normal καὶ SemiBold. Ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς καὶ περιλαμβάνει πὰνω ἀπὸ 1700 συμπλέγματα (ligatures / discretionary ligatures) πεζῶν καὶ κεφαλαίων, ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν χαρακτήρων.

 • H KS Kalarrytes ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ πλήρες λατινικό ἀλφάβητο και περιλαμβάνει συμπλέγματα.

  REGULAR
  SEMIBOLD


  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.
 •   ΜΕ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LIGATURES / DISCRETIONARY LIGATURES
    ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LIGATURES
    ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ DISCRETIONARY LIGATURES
    ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LIGATURES / DISCRETIONARY LIGATURES