Ἡ οἰκογένεια KS Galilea βασίστηκε στὰ πρωτότυπα σχέδια τοῦ π. Λουκᾶ, μοναχοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους. Ὁ ἁγιογράφος π. Λουκᾶς κλήθηκε νὰ διακοσμήσει τὴ Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «Γαλιλαία», τῆς Μητρόπολης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, μέ διάφορα ἐπίτοιχα ἁγιολογικὰ κείμενα. Ἡ Γαλιλαία εἶναι μιὰ ἱεροπρεπὴς, βυζαντινοῦ ὕφους γραφή, στὸ πνεῦμα τῶν κειμένων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν. Οἱ κεφαλαῖοι καὶ οἱ λατινικοὶ χαρακτῆρες σχεδιάστηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα βάρη –Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBoldItalic– καὶ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ καθὼς καὶ τὸ βασικὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς. Περιλαμβάνει μιὰ μικρὴ συλλογὴ συμπλεγμάτων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν, πεζῶν καὶ κεφαλαίων.