Μιὰ μεταφορὰ συναισθημάτων ἀπὸ τὸ παρελθόν! Γεμάτη μυστηριώδεις, ἀλλὰ διακριτικὲς πινελιὲς καὶ βυζαντινὸ ἄρωμα μπορεῖ νὰ δώσει ἕνα ἀποτέλεσμα γραφῆς μὲ ἐξαιρετικὰ ἔντονη προσωπικότητα! Περιλαμβάνει περισσότερα ἀπὸ 400 ζευγάρια συμπλεγμάτων (ligatures) στοὺς πεζοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς καὶ πάνω ἀπὸ 80 στοὺς κεφαλαίους. Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικό πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει αὐτοματισμοὺς Opentype (features) οὔτως ὥστε τὰ συμπλέγματα νὰ ἐμφανίζονται ἀμέσως στὸ κείμενο, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση (προϋποθέτει τὴ χρήση προγραμμάτων ποὺ ὑποστηρίζουν γραμματοσειρὲς OpenType, ὅπως Adobe InDesign (v.CS1+), Adobe Illustrator (v.CS1+), QuarkXPress (v.7+) καὶ Microsoft Word (v.2008+).