Ἡ οἰκογένεια «Ἐλαία» ἀποτελεῖ ἕνα σχεδιαστικὸ πείραμα στὴν κατεύθυνση τῆς ἀναζήτησης μιᾶς δύσκολης (ἰδανικῆς;) ἰσοῤῥοπίας ἀνάμεσα σὲ μιὰ σύγχρονη γραφιστικὴ τοῦ χαρακτήρα καὶ στὴ δεδομένη –ἱστορικὰ– φόρμα τοῦ βυζαντινοῦ γράμματος. Ἡ ἐξαιρετικὴ καθαρότητα τῶν γραμμῶν κάνουν τὴν Elea κατάλληλη γιὰ τίτλους σὲ κείμενο μὲ ἀκρέμονες (τύπου Times). Mπορεῖ, ἐπίσης, νὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ ἐπιτυχία σὲ μικρῆς ἔκτασης κείμενο. Περιλαμβάνει δύο ὁμάδες, τὴν KSElea (κανονικοῦ πλάτους) καὶ τὴν KSEleaXt ποὺ εἶναι πεπλατυσμένη. Kαὶ οἱ δύο ὁμάδες περιέχουν πλάγια.