• Ἡ KS Calliste ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο.

  REGULAR
  ITALIC
  SEMIBOLD
  SEMIBOLD ITALIC  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.

 • Ἡ KS Calliste Deco ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο (μόνο κεφαλαίοι χαρακτῆρες).

  REGULAR

  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.

 • Ἡ KS Calliste Shadow ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο (μόνο κεφαλαίοι χαρακτῆρες).

  REGULAR


  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς.