Μιὰ προσπάθεια ἐπανασχεδιασμοῦ τῆς τόσο πολύπαθης, ἀλλὰ καὶ ταλαίπωρης «Βυζαντινῆς» γραμματοσειρᾶς ποὺ κυκλοφόρησε κατὰ καιροὺς στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ διάφορες ἐταιρεῖες. Καθαρὸ καὶ λιτὸ σῶμα, μὲ ταυτόχρονη σοβαρότητα καὶ ἱεροπρέπεια. Κατάλληλη γιὰ μακροσκελῆ κείμενα.