Ἐμπνευσμένη ἀπὸ χειρόγραφο ἀντίγραφο τῶν «Ἡθικῶν Νικομαχειῶν» τοῦ Ἀριστοτέλη (1458-1459), περιέχει μόνο κεφαλαῖα σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ. Περιλαμβάνει λατινικά καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ ἀρχιγράμματα καὶ μικρῆς ἔκτασης κεφαλαιογράμματο κείμενο. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 βάρη: Normal καὶ SemiBold.