Ἂν σταθεῖς καταμεσῆς τοῦ κάμπου, στὸ χωριό, βλέπεις ἕνα μακρὺ πέπλο ἀπὸ ἀγκελάμια νὰ ἀρμενίζουν μὲ τὸν καλοκαιριάτικο ἀπογευματινὸ ἀέρα, πέρα δῶθε – ἕνα χρυσοκίτρινο πέλαγο, συνώνυμο τῆς πιὸ γλυκιᾶς παιδικῆς μας θύμησης. Τότε ποὺ ὅλα ἦταν μόνο εἰκόνες. Μ΄ἕνα μπλοκάκι μὲ γραμμές, μιὰ μικρὴ φαγωμένη σβήστρα κι ἕνα μολύβι στὴ μεταλικὴ κασετίνα, δὲ θὲς τίποτα ἄλλο γιὰ νὰ μορφοποιήσεις τὶς ἀναμνήσεις αὐτές. Ἡ Ἀνεμώνη –τὸ χωριὸ ἦταν γεμᾶτο τὴν ἄνοιξη– εἶναι μιὰ εὐωδιαστὴ προσπάθεια νὰ ταιριάξουμε τὶς γραμμὲς ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις τοῦ χωριοῦ, τῆς πιὸ εὐαίσθητης καὶ ἐνδιαφέρουσας σελίδας στὴν παιδικὴ ἀνεμελιά. Καμπύλες γεμάτες ἀρώματα κι εὐωδιά! Δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω τίποτα γιὰ τὴ χρήση αὐτῆς τῆς οἰκογένειας. Τὸ ἀφήνω στὸν καθένα χωριστά, νὰ βρεῖ τὶ τοῦ θυμίζει ἀπὸ τὴ δική του πραγματικότητα τῆς ζωῆς. Σχεδιάσθηκε σὲ τέσσερα βάρη –Thin, Light, Regular καὶ Bold–, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προέκυψαν τὰ ἀντίστοιχα πλάγια (slanted) καὶ περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 450 ζευγάρια συμπλεγμάτων.
Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο μὲ δεῖγμα κειμένου, καὶ ἐδῶ ἀρχεῖο μὲ τὸν πίνακα συμπλεγμάτων τῆς γραμματοσειρᾶς.