Τιμοκατάλογος Γραμματοσειρῶν «Ἀναγραφή»
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

... Οἱ γραμματοσειρὲς φορτώνονται ...

ΣYΛΛOΓEΣ
Α1. [01-24] Πλῆρες σύνολο 01 ἔως 28 (KSGrequeX καὶ KSThesisX μὲ συμπλέγματα): Eὐρὼ 1570 (ΕΚΠΤΩΣΗ 40%)
Α2. [01-24] Πλῆρες σύνολο 01 ἔως 28 (KSGreque καὶ KSThesis χωρὶς συμπλέγματα): Eὐρὼ 1445 (ΕΚΠΤΩΣΗ 40%)
Β. Κάθε συλλογὴ τριῶν (3) καὶ ἄνω οἰκογενειῶν πωλεῖται μὲ ἔκπτωση 20%.

- Oἱ παραπάνω τιμὲς ἐπιβαρύνονται μὲ τὸ νόμιμο ΦΠA.
- Oἱ γραμματοσειρὲς ἀποστέλλονται μέσῳ ταχυδρομείου ἐπὶ ἀντικαταβολῇ (χωρὶς ἔξοδα) ἢ μέσῳ internet, ἀφοῦ προηγουμένως ἀποσταλλεῖ ἀποδεικτικὸ τραπεζικῆς κατάθεσης.
- Ὑπάρχει, ἐπίσης, ἡ δυνατότητα πληρωμῆς μέσῳ Paypal (λογαριασμός: ).Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τὸν τιμοκατάλογο τῶν γραμματοσειρῶν (ἀρχεῖο timokatalogos_08_17Gr.zip) μεγέθους 1Mb ἐδῶ.
Πληρωμή μέσω PaypalΜπορεῖτε νά ἐπιλέξετε τὴν γραμματοσειρὰ/ὲς ποὺ ἐπιθυμεῖτε, πατώντας στὸ σύμβολο τοῦ καλαθιοῦ, στὰ ἀριστερά.

Μόλις ὁριστικοποιήσετε τὴν ἐπιλογή/ές σας, μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ «Καλάθι» τὴ συνολικὴ εἰκόνα τῆς ἀγορᾶς σας, νὰ ἀφαιρέσετε καὶ/ἢ νὰ προχωρήσετε στὴν ὁλοκλήρωση της πληρωμῆς. Ἂν ὑπάρχει ἔκπτωση, αὐτὴ θὰ ἐμφανιστεῖ αὐτόματα στὸ τελικὸ σύνολο.

Ἂν γιὰ ὀποιοδήποτε λόγο ἀπαιτείται κάποια εἰδικὴ μεταχείριση, ἐκτὸς τῶν παρεχομένων ἐπιλογῶν, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας.
Ονοματεπώνυμο:*
Email:*
Γλώσσα:

Υποχρεωτικά πεδία

Πληρωμή